Niet bekend Feiten over slotenmaker Zaventem

Op de verdere wandeling over de Antieke Langendijk treft ons oog een ledig staande brouwerij, die weleer werd gedreven door destijds zaligen Joost Gerritsz met Ylen; ons over een heleboel, welke sedert 1600 werden verlaten of uitgebroken, waarover Bleyswijck schrijft.

Een tachygrafie ofwel snelschrijfkunst en de stenografie, die door een stelsel over tekens dit gesprokene woordelijk teruggeeft, hebben de schoonschrijfkunst verdrongen. Het voorgeslacht schijnt meer tijd en geduld te hebben gehad teneinde een wonderen aangaande de etsnaald en der graveerstift met de ganzenpen na te streven vervolgens aan de haastige eeuw kan zijn te beurt gevallen.

Beantwoorden Burgemeester en wethouders over Den Helder zouden ons initiatief wanneer welke met Rob Scholte al die support behoren te geven ; vol trots moeten zijn dat deze Den Helder out of all places verkozen heeft boven andere plaatsen in nederland … Koester zo’n aantrekkelijk project

In een Cellebroerssteeg woonde ons zekere Heyndrick Jansen, ‘nastelingmaker’, welke ‘nestels’ of ‘nestelingen’ (veters) vervaardigde vanwege een Delfse poorters en poorteressen ofwel liever wegens de ganse schoendragende gemeente met de plaats.

Der­gelijke schrille tegenstellingen vond men toen verdere, evenals meerdere vreemdsoortige combinaties, waar­aangaande men in de tijd nimmer meer hoort. Desalniettemin is en blijft ‘Charitas’ of een Christelijke liefde mits iedere keer vaardig en hoopt het hoofdhaar geest eenmaal allen zal bezielen en besturen.

Het werden indertijd via mij in 1868 aangekocht voor dit gemeente-archief op een veiling aangaande de bibliotheek Enschedé te Haarlem.

Een overduidelijk bewijs, het sedertdien ten minste een paar huizen tot één werden verbouwd. Op de omvangrijke plattegrond aangaande een plaats Delft, door de zorg en bij toe­gezichtsveld met Over Bleyswyck in 1675 en eerstvolgende jaren ver­vaardigd, telt men niet zo huizen, dan in dit kohier betreffende dit haardstedegeld aan 1637 worden opgegeven en minder vervolgens in een legger der verponding aan 1620 vermijden. Zomede in het register aangaande het haardstedegeld over 1600, dat het tot gids dient.

De stadstrompetter, Cornelis Pietersz die dit woonhuis op de zuidwesthoek in huur had aangaande de plaats, uiteraard dicht bij een plaats waar hij 's nachts zijn officie uitoefende. Op hem slaat de vol­gende resolutie: „Op heden een 27e Mei 1600 hebben mijnen heeren Burgemeesteren en Regeerders der stad

Voorbij de Papenstraat bemerken we met een Voldersgracht onder meer een koekbakker en een ‘brandewijnman’, op wiens huis in de gevel een voorstelling prijkte aangaande ‘den verlooren soon’ Behalve vijf haardsteden, werden door de huisvrouw betreffende een eigenaar alsnog ons ‘forneis’ aangegeven, benodigd wegens bestaan bedrijf.

Mierevelt wordt genoemd. In het verpondingregister betreffende 1620 is het woonhuis, zuidzijde aangaande dit Marktveld, mits behorende aan „de erfgenamen over Jan Michielsz., ‘goudsmith’, aangeslagen; in dit register aangaande het haardstedengeld aangaande 1637 daaren­anti staat welke woonhuis op titel aangaande mr.

Antwoorden Tevens alang woon je al geruime tijd niet meer in Den Helder, dit kan zijn nog alsmaar een regio die behoefte heeft met een museum indien dat betreffende Rob Scholte. De gehele gemeenteraad zou ons dergelijk initiatief enthousiast moeten omarmen.

Tevens was er de nederige appartement over ‘poppemaeker’ Pouwels Phillipsz. Een handwerk, dat bestaan toppunt aangaande volmaaktheid voor hier onze Franse naburen bezit bereikt, daar waar zelfs poppen over 1000 franc het stuk vervaardigd worden, behoort ondertussen (1882),

) op een dergelijk waardevolle manier een mooie andere invulling heeft gekregen en op cultuurgebied een leegte in Den Helder opvult. Het soort goede initiatieven zou de Gemeente juist moeten verwelkomen en helpen!

Met de noordzijde aangaande de Oude Kerk woonden, met oost tot west, vooreerst 2 mensen, welke hun functiën daar te verrichten hadden en teneinde welke reden vermoedelijk in een nabijheid der kerk verblijf hielden; ik bedoel mr. Cornelis Schoonhoven die, luidens dit register, ,,indien organist woont in de huysinge vande Oude Kerck teneinde Ook niet”, even als bestaan buur Jan Engelsz ‘graef­maecker’, die een huisje, toekomende een Oude Kerk, kosteloos bewoonde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Feiten over slotenmaker Zaventem”

Leave a Reply

Gravatar